บริษัท ภูรีภาค จำกัด  Call Center:061 691 8289
    
 

  จัดอบรมสัมมนา บัญชี  ภาษีอากรฯ  การตลาด  การบริหาร  และ กฎหมายธุรกิจ, กฎหมายแรงงาน ฯลฯ CPD เก็บชั่วโมงอบรม CPA,TA,TAX AGENT และผู้ทำบัญชี

สถิติ
เปิดเมื่อ15/02/2012
อัพเดท18/06/2021
ผู้เข้าชม239008
แสดงหน้า320435
เมนู
บทความ
y
ปฎิทิน
December 2021
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
สมาชิก

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

บริษัท ภูรีภาค จำกัด
          ได้รับความเห็นชอบจาก กรมสรรพากร(รหัสองค์กรวิชาชีพ 3-0023) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (รหัสสถาบัน 40192) และสภาวิชาชีพบัญชี
ในพระบรมราชูปถัมภ์
(รหัสหน่วยงาน  06-054)  ให้เป็นหน่วยงานในการจัดอบรม  หรือสัมมนาพัฒนาความรู้ CPD ให้กับ   CPA, ผู้ทำบัญชี,  TA, และสำนักงานบัญชีตัวแทนกรมสรรพากร    (Tax Agent)   บริษัท ภูรีภาค จำกัด  ให้บริการด้านการจัดฝึกอบรมสัมมนา         โดยพัฒนาหลักสูตรในสาขาต่าง ๆ ดังนี้

ภาษีอากร  กฎหมายธุรกิจ  การบัญชี  การเงิน การตลาด การบริหารธุรกิจ  บริหารบุคคล และความปลอดภัยฯ

 ► บริการจัดอบรมสัมมนาภายในองค์กร  INHOUSE TRAINING  
 (ติดต่อ นายสุมิตร สุขอินทร์ TEL.061 691 8289  LINE ID: phureepark

Email: pureepark@pureepark.com


ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.20

หนังสือรับรองบริษัทใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท

หลักสูตรจัดอบรมสัมมนาที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า CPD

หลักสูตรจัดอบรมสัมมนาที่ได้รับความเห็นชอบจาก สภาวิชาชีพฯ บัญชี CPA

หลักสูตรจัดอบรมสัมมนาที่ได้รับความเห็นชอบจาก กรมสรรพากร TA

 

บริษัท ภูรีภาค จำกัด
33 ซอยรามอินทรา46/1 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
TEL. 02 944 0844  FAX. 02 944 0843
Email: pureepark@pureepark.com
www.pureepark.com   LINE ID:
sumit2515